• Bewuster opvoeden geeft verbinding en harmonie

Toen ik mijn kinderen kreeg was ik volkomen onbewust van de wisselwerking tussen ouder en kind. Dat bleek een groot gemis voor mij te zijn. Bij mijn eerste baby merkte ik dat al gauw op. Mijn zoon huilde veel en ik begreep niet waarom. Ik voelde mij onzeker en kon hem niet goed helpen. Opvoeden was iets waar veel meer bij kwam kijken dan ik toen besef van had. Later zag ik dat de kinderen dingen van elkaar overnamen, leuke en minder geslaagde. Ik had dan ook mijn handen vol aan. Een goede ouder zijn valt niet mee…

Langzaam aan kreeg ik meer inzichten door op zoek gegaan, het volgen van workshops en een masterclass: opvoeden met Hart en Ziel. De waardevolle inzichten delen was de reden dit werk nu zelf te gaan doen. Het belangrijkste wat ik leerde was het volgende:

Kinderen leven totaal in jouw (soul) energie. 

Citaat: “De soulwereld is een onbewuste wereld van gevoel waarin gevoel van de ouder en kind en de familieleden gedeeld worden, elkaar beïnvloeden en in elkaar overvloeien zonder dat men er bewust van is.”

Alles wat je als moeder (of vader) bij je draagt, je eigen wijsheid maar ook de stukken die je minder van dienst zijn, komt op die manier bij je kind. Dus feitelijk komt alles bij je kind. Kinderen worden overspoeld met energieën die ze niet herkennen en vreemd voor ze zijn. Begrijpelijk is het dan ook dat kinderen op een of andere manier ertegen gaan verzetten. Op die manier spiegelen ze iets van jou. Dat kan op tal van manieren. Baby’s kunnen dan bijvoorbeeld voeding niet goed binnen houden, of veel huilen. Kinderen, ook baby’s, kunnen zich ook erg terugtrekken of juist opstandig worden. 

…ze spiegelen iets in jou.

Daar waar een kind mee gevoed wordt komt in het kind. Een kind vult zich niet alleen met voedsel maar met alles wat er zich in de maatschappij bevindt, alles wat in de wereld gebeurd. Het geeft kinderen spanning wat ze vaak niet goed kunnen verwerken. Als een kind een bepaald ongewenst gedrag laat zien wordt doorgaans aangenomen dat het een probleem van het kind is. Labels worden op deze manier op kinderen geplakt. Het systeem geeft aan dat alleen met een label geld beschikbaar komt voor hulp en daar voegt men zich doorgaans naar.

Kinderen zijn enorm in beweging en zijn de stroom van leven die door hun heen beweegt. Door labels plakken als adhd of iets in te autistisch spectrum e.d. wordt er iets vastgehouden en/ of groter gemaakt door het afwijkend gedrag in een hokje te stoppen. Een kind krijgt de input dat hij of zij “iets heeft” en zal het gedrag versterkt gaan vertonen maar ook meer vastzetten als eigenheid. Het gedrag wat een kind laat zien is veelal echter een momentopname en een spiegel voor de gehele omgeving waar het kind zich in bevindt. 

Je kan je kinderen helpen om alle aspecten van hun wezen te laten groeien, om in contact met hun heelheid te zijn en te leren evenwichtig en vol vertrouwen te zijn.