Opvoeden met Hart en Ziel

Masterclass; Opvoeden met hart en ziel


Voor eenieder die verdieping wil in het werken met ouders en met kinderen. Bijvoorbeeld: therapeuten, leerkrachten, werkers in de gezondheidszorg. De masterclass is ook voor ouders die verdieping willen voor henzelf en in het omgaan met hun kind(eren).

De wijze waarop wij in het leven staan en omgaan met de situaties die op onze weg komen bepalen ons welzijn en heeft ook invloed op het welzijn van onze kinderen die wij begeleiden of opvoeden. Het gaat niet om de situaties die wij tegenkomen, het gaat om de manier hoe we ermee omgaan. De onbewuste patronen die we gedurende ons leven eigen gemaakt hebben, om de wereld te kunnen begrijpen en hanteren, leer je geleidelijk aan vanuit je eigen authenticiteit meer en meer herkennen. Dit is een proces van jezelf meer leren kennen. Je leert werkelijke antwoorden te vinden in jezelf ontdaan van patronen en andere onechtheid. Waar de onechtheid (verzwaring) uit ontstaat en is ontstaan komt aan bot in de lessen. Je leert meer intuïtief te leven… te zijn. Vanuit je eigen authenticiteit kun je ook de authenticiteit van anderen herkennen en erkennen.

Masterclass; ‘Opvoeden met Hart en Ziel’ komt voort uit een holistische levensvisie. Alles is met elkaar verbonden en in feite één. Alles heeft invloed op elkaar. De wereld is een spiegel wordt vaak gezegd maar hoe kunnen we dit met meer diepgang bezien? In deze opleiding krijg je een dieper inzicht in jezelf waardoor je de wereld in en om je heen meer kan zien vanuit een ander en breder perspectief. Ook ontwikkel je nieuwe vaardigheden naast de kennis die je ontvangt.

Enkele onderwerpen uit het lesprogramma van twee jaar:

 • Bewustzijn en focus in het moment
 • Het soevereine innerlijk van het kind herkennen en respecteren
 • Waarden en normen 
 • Onzichtbare loyaliteiten en loyaliteitsconflicten
 • Inzicht in de werking van de velden van perceptie
 • Het openen van het hart
 • Werken met relatie gerichte en doelgerichte kwaliteiten
 • Je gave en opgave in de opvoeding leren ontdekken
 • Grenzen, begrenzingen en openingen
 • De leegte in het kind als gevolg van de leegte in de ouder
 • Bewust en actief luisteren naar kinderen
 • Van machtsstrijd naar hartcontact
 • De twaalf primaire levenslessen

De tweejarige masterclass Opvoeden met Hart en Ziel is tot stand gekomen door Elisabeth Hoogduin. Bijbehorende teksten en oefeningen die uitgereikt worden na elke lesdag zijn met zorg geschreven en samengesteld door haar. 

Start: in 2021 
Lestijden zijn van 11.00 tot 16.00 op een weekend dag eens per maand. Een les jaar telt negen lesdagen. Totaal twee lesjaren.

Groepsgrote maximaal 6. 
Na elke lesdag krijg je een reader mee met oefeningen.
Kosten: €75,- p.m. Bij betaling in een keer voor een leerjaar (9 lesdagen) €600,-.
Als je vragen hebt kun je contact met mij opnemen. 

Zie ook: Intuïtief creatief ouderschap

Contactgegevens